Literatuur boeken tweedehands kopen | Booknext

 

Wat is literatuur?

Volgens de van Dale is literatuur ‘alle proza-, poëzie- en toneelteksten van een bepaald niveau’. We maken vaak onderscheid tussen literatuur en lectuur. Het verschil tussen deze 2 vormen zit hem voornamelijk in de schrijfstijl, de personages en het onderwerp.

Er zijn verschillende literaire stromingen te onderscheiden in de Nederlandse literatuur. Zo hebben we het Modernisme. In literaire werken uit deze stroming wordt veel gedacht en weinig gehandeld. De personages hebben vooral innerlijke overwegingen, durven geen keuzes te maken en ervaren de werkelijkheid als chaotisch. Daarnaast herkennen we stromingen als symbolisme, avant-garde en postmodernisme.

Wie bepaalt wat literatuur is?

Waarom is Max Havelaar wel literatuur en 50 tinten grijs niet? Beide boeken zijn door honderdduizenden mensen gelezen. Literaire werken worden vaak gezien als literair meer waardevol dan andere boeken. Literair werk bevat verschillende lagen, herkenbaar complexiteit, originaliteit, onvoorspelbaarheid, bijzonder taalgebruik en ambiguïteit. Literatuurwetenschappers bepalen onder andere of een werk aan deze voorwaarden voldoet. Die literatuurwetenschappers zijn mensen en organisaties (zoals bibliotheek, boekhandel en uitgeverij) die zich bezighouden met het verspreiden, becommentariëren en waarderen van teksten.

Welke literatuur moet je gelezen hebben?

Wie inmiddels een havo of hogere opleiding heeft afgerond is het fenomeen ‘literatuurlijst’ al tegengekomen. Een lijst met literaire boeken waar je uit kan kiezen om te lezen. Hoog op dat lijstje staan bijvoorbeeld 'Ontdekking van de hemel' van Harry Mulisch en 'Hersenschimmen' van Bernlef. En van recentere datum bijvoorbeeld ‘Tirza’ van Aron Grunberg. De meest gehoorde klacht onder middelbare scholieren is dat literatuur niet leuk is. Maar het is vooral heel persoonlijk: er zijn altijd boeken die je zonder moeite wegleest. En het boek dat jij niet door te komen vind, vind een ander prachtig, vanwege de thematiek van het boek.

Welke Nederlands boeken mag je lezen voor je lijst?

Ga je eindexamen doen op havo of Vwo niveau, dan moet je een bepaald aantal literaire boeken gelezen hebben. Kies bijvoorbeeld uit dit lijstje Nederlandse literatuur.

  • Vallen is als vliegen - Manon Uphoff
  • De avond is ongemak - Marieke Lucas Rijneveld
  • Eline Vere - Louis Couperus
  • Kamers antikamers - Niña Weijers
  • Maar buiten is het feest - Arthur Japin
  • Knielen op een bed violen - Jan Siebelink
  • De heilige Rita - Tommy Wieringa
  • Schuim der aarde - Roxane van Iperen
  • Het huis van de moskee - Kader Abdolah
  • De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans
Ben je niet zo’n lezer? Dan zijn de boeken van Tim krabbé een aanrader: kort en verantwoord voor je lijst.

Hoe vind je literatuur?

Wil je graag literatuur lezen? Dan kan je op booknext eenvoudig voor de categorie Literaire non-fictie of Literaire roman, novelle kiezen. Verras jezelf met het aanbod in die categorieën. Of zoek eenvoudig je literaire boek op titel of auteur.